Veden taika on taiteilija Jackie Brooknerin suunnittelema bioveistos Salossa. Teos koostuu kelluvista saarista, jotka muodostavat biopuhdistamon sekä vesilintujen habitaatin. Veden taika on ympäristötaideteos ja -TEKO, joka pohjautuu laajaan ekologisen yhteistyöhön ja yhteisötaiteelliseen toteukseen. Taideteko oli osa Halikonlahti Green Art -trilogian Waterways tapahtumaa. Veden Taika blogi esittelee teoksen eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen (2007-2010) sekä teoksen vaikutuksia lammen ekologiaan (2010-) päiväkirjamuodossa.

Teoksen yhteisöllinen toteutus ja tuotanto taiteilija Tuula Nikulainen/Aurinkoinen tulevaisuus ry. Yhteistyökumppanit Liikelaitos Salon Vesi, Salon ympäristötoimi ja Salon Seudun ammattiopisto. Ympäristötaideteos on Salon kaupungin prosenttitaide -hankinta keskus-jätevedenpuhdistamon laajennuksen yhteydessä. Blogin tekstit ja kuvat Tuula Nikulainen, ellei toisin mainita.

30.8.2010

Ammattiopiston sähkötekniikan opiskelijat etsimässä usvalaitteen toiminnan ongelmaa

Altaalta poistettu jo 4,3 t kalaa eli biomassaa

Matti Huttunen mittaa näytekalojen koon.
 Altaan näkösyvyys on vain 9cm ja siellä ei kasva lainkaan uposkasveja ja myös vesikirput ja muut "linnunherkut" puuttuvat. Tästä syystä altaalla viihtyvä lintukanta on myös romahtanut. Vain ruovikot kasvavat. Selkeä syy altaan ekologisen tilan "vinoutumiseen" löytyi yllättävän suuresta pohjassa laiduntavasta ja pohjasedimenttiä tonkivasta ruutanapopulaatiosta. Vielä ei ole nähtävissä saalismäärien pienentymistä joten rysäkalastusta jatketaan.

27.8.2010

Havaintoja saarelta - biofilmi kasvaa ja voi hyvin

Kasvusto on vahvaa ja parhaillaan siirtoistutetuista kukkivat mm. isosorsimo ja osmankäämi, sekä rantakukan kukinta on lopuillaan. Ainakin lintusaaren reunustan kasvuston juuret ulottuvat veteen saakka. Viimeksi istutetun pikkusaaren kasvualustat ovat kärsineet eroosiosta. Kasvualustaa mahdollisesti lisättävä. Leca-soraa on vähentynyt, joten lisäsimme sitä jonkin verran. Todennäköisesti kun ympärillä oleva kasvusto on saanut korkeutta, myös sora pysyy paremmin paikoillaan. Kasvien seassa myös nokkosta ja muutama paju. Sora-alustalla kasvaa tomaatin taimia (lintujen mukana tulleista siemenistä?...käyvät kaatopaikoilla aterioimassa) ja rantakukka on myös siementänyt ja kukkii nyt sora-alustalla.
Kuolleita nuoria lintuja löytyi saarelta toistakymmentä kappaletta. Kutsuimme Jarmo Markkasen katsastamaan tilannetta, arvioimaan lintujen ikää ja luomaan yleissilmäyksen pesimäsaaren tilaan. Naurulokkiyhdyskunta on uusi ja voimakkaasti kasvava. Yksi mahdollinen nuorten lokkien kuolinsyy on joutua yhdyskunnan muiden jäsenten nokkimaksi tilan käydessä ahtaaksi. Saarelta löytyi myös yllä oleva sirri. Tarkempi määritys on vielä tekemättä.

26.8.2010

Lintusaari-työryhmän syysretki Veden taika altaalle

Ruutanaa poistettu jo 2000 kg Veden taika -lammesta.

Saaliiksi päätyi myös yksi suutari, jotka päästettiin takaisin vapauteen. Toimessa syvänmerenkalastaja, metsästäjä-keräilijä Matti Huttunen Inarista.

Halikonlahden kunnostustoimet ovat saaneet alkunsa Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen Halikonlahden mahdollisuudet-hankkeesta (koordinaattori Sanna Tikander). Entisten jätevesien saostusaltaiden verkko-koekalastuksen toteutti Salon Seudun kalastuskunta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiantona. Nyt tehdään varsinaista tehokalastusta, jonka tavoitteena on vähentää ravinteita lammesta ja kirkastaa vedenlaatua. Yksi pyydetty kalatonni vähentää lammesta n. 6 kg fosforia. hankkeen toteuttaa seurantoineen ja tutkimuksineen ELY-keskus.

Ruutana ja vaalea on hopearuutana

 
Joukkoon eksyi yksi suutari (jota erheellisesti luulimme karpiksi - onneksi blogin seuraajat tarkkoina -kiitoksin!) joka vapautettiin takaisin lampeen.

15.8.2010

Osmankäämejä ja rantakukkaa. Kasvit ovat saaneet korkeutta, juuret hyvän matkaa vedessä.


Usvalaitteen huoltotöitä. Ongelmanamme on ilmeisesti se että usvalaatikkoon kertyvä kondenssivesi laukaisee varokkeen ja usvalaitteen pois päältä.