Veden taika on taiteilija Jackie Brooknerin suunnittelema bioveistos Salossa. Teos koostuu kelluvista saarista, jotka muodostavat biopuhdistamon sekä vesilintujen habitaatin. Veden taika on ympäristötaideteos ja -TEKO, joka pohjautuu laajaan ekologisen yhteistyöhön ja yhteisötaiteelliseen toteukseen. Taideteko oli osa Halikonlahti Green Art -trilogian Waterways tapahtumaa. Veden Taika blogi esittelee teoksen eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen (2007-2010) sekä teoksen vaikutuksia lammen ekologiaan (2010-) päiväkirjamuodossa.

Teoksen yhteisöllinen toteutus ja tuotanto taiteilija Tuula Nikulainen/Aurinkoinen tulevaisuus ry. Yhteistyökumppanit Liikelaitos Salon Vesi, Salon ympäristötoimi ja Salon Seudun ammattiopisto. Ympäristötaideteos on Salon kaupungin prosenttitaide -hankinta keskus-jätevedenpuhdistamon laajennuksen yhteydessä. Blogin tekstit ja kuvat Tuula Nikulainen, ellei toisin mainita.

18.5.2011

Pesintä - Nesting 2011 (18.5)

Hengästyttävä määrä samanlaisia kuvia! Totta. Tarkoituksenamme on taltioida pesintää yksityiskohtia myöten tutkimustarkoituksiin. Kuvista voimme arvioida pesintää, laskea lintujen määriä. Seuraamme ja taltioimme saaren muutoksia vuodesta toiseen: linnustoa, kasvillisuutta sekä saarten rakenteiden fyysistä kuntoa. Lisäksi seuraamme veden laadun muutoksia ja arvioimme saarten vaikutusta muutoksiin. Veden taika -lammen näkösyvyys on parantunut huomattavasti tehokalastuksen ansiosta.

Pääsaarella laskennan mukaan on noin 150 pesää ja pikkusaarilla yhteensä 100 naurulokin pesää (arvio Jarmo Markkanen) .  Yhdyskunta on saavuttanut maximipopulaation. Saarilla pesii myös muutama tukkasotka. Saarten liepeillä viihtyy telkkäpariskunta ja muutama iskoskelo.

10.5.2011

Saaren kasvusto vihertää

Kelluvien biofilmireaktorien kasvustot vihertävät Naurulokkien pesintä on täydessä vauhdissa. Yhdyskunta näyttää saman suuruiselta kuin viime vuonna.Usvakivi näyttää siirtyneen paikoiltaan, samoin kiven kansi. Kannen suojaverkko on taipunut pois suuttimien päältä. Huoltotyöt voidaan suorittaa vasya pesinnän jälkeen. Lampi vapautui jäästä naurulokkien jo muutettua takaisin saarelleen.
Onkohan sama tukkasotka-pariskunta jotka pesivät saarilla viime vuonna?1.5.2011

Toukokuun alusta alkaa kaikkien lintujen pesimärauha

ja niin myös Veden taika naurulokki-koloniallekin! Ihailla saa!