Veden taika on taiteilija Jackie Brooknerin suunnittelema bioveistos Salossa. Teos koostuu kelluvista saarista, jotka muodostavat biopuhdistamon sekä vesilintujen habitaatin. Veden taika on ympäristötaideteos ja -TEKO, joka pohjautuu laajaan ekologisen yhteistyöhön ja yhteisötaiteelliseen toteukseen. Taideteko oli osa Halikonlahti Green Art -trilogian Waterways tapahtumaa. Veden Taika blogi esittelee teoksen eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen (2007-2010) sekä teoksen vaikutuksia lammen ekologiaan (2010-) päiväkirjamuodossa.

Teoksen yhteisöllinen toteutus ja tuotanto taiteilija Tuula Nikulainen/Aurinkoinen tulevaisuus ry. Yhteistyökumppanit Liikelaitos Salon Vesi, Salon ympäristötoimi ja Salon Seudun ammattiopisto. Ympäristötaideteos on Salon kaupungin prosenttitaide -hankinta keskus-jätevedenpuhdistamon laajennuksen yhteydessä. Blogin tekstit ja kuvat Tuula Nikulainen, ellei toisin mainita.

16.3.2011

Vesi- ja happinäytteiden otto

Entiset jätevesien saostusaltaat: vasemmanpuoleinen on Veden taika - lampi ja siihen piirrettynä  näytteidenotto pisteet. Näytteitä ottamass lmnologi Päivi Joki-Heiskala


Hyvällä kairalla reiän teko sujuu kevuestiJään vahvuuden mittausta
Jään paksuus n 50 cm

Vesinäytteitä otetaan nyt vain kahdesta reiästä
Vesinäytteen otto on hankalaa koska konaissyvyys näyttää olevan vain 60 cm, eli vapaata vetä on vain noin 10 cm:n kerros muualla paitsi ilmasyimen lähettyvillä. Ensimmäiseen näytteeseen tuli mukaan pohjaliejua. Se heitetään pos.
Näyte pullotetaan.

Happea on erittäin niukasti jään alla. 
Limnologi Päivi Joki-Heiskala on ottanut säännöllisesti Veden taika -teoksen ympäriltä vesinäytteitä koko projektin ajan. Jatkamme näytteiden ottoa ainakin vieä tämän vuoden. Altaan ekologinen tila on muuttuunut erilaiseksi ja huomattavasti paremmaksi viime kesänä tehdyn tehokalastuksen ansiosta. On mielenkiintoista nähdä millainen on altaan vesi tänä kesänä ja saammeko luonnon monimuotoisuutta lisättyä lampeen. Muuttuneista olosuteista johtuen on vaikea arvoida Veden taika biopuhdistamon vaikutusta lampeen. Luonnon monimuotoisuus on jo lisääntynyt mutta puhdistusvaikutuksen arvioiminen on vaikeaa.

1.3.2011

Maaliskuu vettä maalaa

Ilmastuslaite selvisi toimintakuntoisena paukkupakkasista.  Vahvaa tekoa Linn Wasserbeluftung "Turbo-Jet".