Veden taika on taiteilija Jackie Brooknerin suunnittelema bioveistos Salossa. Teos koostuu kelluvista saarista, jotka muodostavat biopuhdistamon sekä vesilintujen habitaatin. Veden taika on ympäristötaideteos ja -TEKO, joka pohjautuu laajaan ekologisen yhteistyöhön ja yhteisötaiteelliseen toteukseen. Taideteko oli osa Halikonlahti Green Art -trilogian Waterways tapahtumaa. Veden Taika blogi esittelee teoksen eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen (2007-2010) sekä teoksen vaikutuksia lammen ekologiaan (2010-) päiväkirjamuodossa.

Teoksen yhteisöllinen toteutus ja tuotanto taiteilija Tuula Nikulainen/Aurinkoinen tulevaisuus ry. Yhteistyökumppanit Liikelaitos Salon Vesi, Salon ympäristötoimi ja Salon Seudun ammattiopisto. Ympäristötaideteos on Salon kaupungin prosenttitaide -hankinta keskus-jätevedenpuhdistamon laajennuksen yhteydessä. Blogin tekstit ja kuvat Tuula Nikulainen, ellei toisin mainita.

30.8.2007

Taideteko: taide aktiivisena osana ympäristön suojelua - Halikonlahti Green Art tavoite

Allas "kolmosen" erottaa  Halikon joen suusta hyvin kapea kannas. Kuvan alareunassa Salojoki. 
Halikonlahden natura-alue: Viurilanlahti ja jätevedenpuhdistamon entiset saostusaltaat (n:o 9)
Lintukartoitus vuodelta 2004

Vuonna 2007 kutsuimme yhdessä co-kuraattori Georg Dietzlerin kanssa yhdysvaltalaisen ympäristötaiteilija Jackie Brooknerin Suomeen ja Halikonlahti Green Art tapahtuman taiteilijaksi. Samaan aikaan Salon kaupungin jätevedenpuhdistamon käyttöpäällikkö Jyrki Toivonen ehdottaa Halikonlahti Green Art työryhmälle ympäristötaideteoksen toteutuspaikaksi entisiä jätevedenpuhdistusaltaita ja sen ympäristöä.

Tästä alkaa monivuotinen yhteistyöhanke Jackie Brooknerin, Tuula Nikulaisen (koordinaattori/Halikonlahti Green Art co-kuraattori), Salon kaupungin teknisen viraston,  Salon  ympäristönsuojelutoimen ja Aurinkoinen tulevaisuus ry:n kanssa. Altaat kuuluvat EU:n lintudirektiivin alaiseen Natura-alueeseen (kartassa n:o 9 ).


Jackie Brooknerin ympäristötaideteosten lähtökohtana on ekologia. Hänen työtapoihinsa kuuluu tehdä ensin perusteellista kartoitustyötä alueella. Hän myös haluaa teokset toteutettavan laajassa yhteistyössä alueen ekologian asiantuntijoiden sekä muiden paikallisten ihmisten kanssa. Heti alussa oli selvää että  linnut täytyy erityisesti huomioida ympäristötaideteoksen toteutuksessa Halikonlahdella. Jackie Brooknerin useat aikaisemmat teokset liittyvät veden puhdistamiseen, joten myös vedenpuhdistus tulee olemaan keskeinen taideteoksen elementti.

Halikonlahti Green art työryhmässä toivomme teoksen nostava esiin jäteveden puhdistuksen yhtenä vanhimpana ja tärkeimpänä luonnonsuojelun osa-alueena ja samalla pois kaupungin takamailta osaksi elävää ja keskeistä kaupunkikulttuuria. Tavoitteenamme on myös tuottaa taideteos joka "tekee hyvää", toimii ja on aktiivinen TAIDETEKO, parantaen mahdollisuuksien mukaan ihmisten aiheuttamia vaurioita luonnon ekosysteemissä. Suuria toiveita ja tavoitteita ilmassa syksyllä 2007!