Veden taika on taiteilija Jackie Brooknerin suunnittelema bioveistos Salossa. Teos koostuu kelluvista saarista, jotka ovat biopuhdistamoja sekä vesilintujen habitaatteja. Veden taika on ympäristötaideteos ja -TEKO, joka pohjautuu laajaan ekologisen yhteistyöhön ja yhteisötaiteelliseen toteukseen. Taideteko oli osa Halikonlahti Green Art -trilogian Waterways tapahtumaa. Veden Taika blogi esittelee teoksen eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen (2007-2010) sekä teoksen vaikutuksia lammen ekologiaan (2010-) päiväkirjamuodossa.

Teoksen yhteisöllinen toteutus ja hankkeen koordinointi taiteilija Tuula Nikulainen/Aurinkoinen tulevaisuus ry. Yhteistyökumppanit Liikelaitos Salon Vesi, Salon ympäristötoimi ja Salon Seudun ammattiopisto. Ympäristötaideteos on Salon kaupungin prosenttitaide -hankinta keskus-jätevedenpuhdistamon laajennuksen yhteydessä. Blogin tekstit ja kuvat Tuula Nikulainen, ellei toisin mainita.

25.2.2008

Saariseminaari 25.-28.2. Salon seudun ammattiopistolla ja Salon taidemuseo Veturitallissa

Puhdistava lintusaari -saariseminaari

Salon Seudun ammattiopiston rakentaja-linja rehtorinsa Heimo Kukkosen johdolla lupautuu lähtemään mukaan toteuttamaan ympäristötaideteoksen rakenteita.

Naurulokkien pesäsaari Halikonlahden Angelniemellä

Saariseminaarissa pohdittiin kelluvan biopuhdistamon ja  lintusaaren ekologisia sekä teknisiä vaatimuksia Suomen oloissa sekä suhteutettuna realistisiin tavoitteisiin vedenlaadun parantamiseksi.
Saariseminaarin tuloksena syntyi seuraavanlaisia tavoitteita ja johtopäätelmiä:
- kelluva biopuhdistamo toimii pääasiassa vedenalaisena biofilmireaktorina. Saariin istutettavien kasvien juuristot, sekä saariin ripustettavat vedenalaisten "kuitumekot" tarjoavat mikrobeille runsaasti tarttuma- ja kasvupinta-alaa sekä suojaisan kasvualustan.
- ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta: mikrobit käyttävät haitta-aineita ja ylimääräisiä ravinteita omana ravintonaan.
- kasvien  puhdistava vaikutus on toissijainen tavoite ja myös vaikeampi todentaa. Mahdollisesti myöhemmin tutkimuskohde. Ensimmäisinä vuosina kasvien toivotaan muodostavan humuskerrosta ja vahvan juuripaakun.
- saarien kasvit pääosin siirtoistutetaan. Kasveja voidaan hankkia puutarhalta, mutta siemenet täytyy olla kotoperäisiä.
- valitaan tyypillisiä alueen kosteikkokasveja joiden joukossa on nk. vettä puhdistavia kasveja.
- kasvualustaksi kokeillaan kotimaisia vaihtoehtoja yleisesti käytetylle kookosmatolle, esim pellavaa ja turvetta.
- kelluva biopuhdistamo tarvitsee myös vedenalaisen hapetuksen talvikausiksi. Kesäaikana altaan vesi on (yli-)happirikasta
- lintuasiantuntijoiden mukaan (Kimmo Savonen ja Seppo Sällylä) altailla on aiemmin pesinyt runsas naurulokkikanta, mutta sittemmin lokit ovat hävinneet, samoin tiirat.
- lintusaaren pintarakenteet suunnitellaan houkuttelemaan naurulokkeja palaamaan takaisin altaille.
- linnunpoikaset tarvitsevat varjoa ja sään suojaa. Saarelle tulee olla pienten linnunpoikasten helppo kiivetä vedestä. Saaren pohja karu, sora- ja/tai kalliopintaa jäljittelevä (kevyt-sora?),  lähelle tarvitaan pesien tekomateriaaliksi sopivaa kuollutta kasviainesta.

Galen Fulford ja Michael Shaw Skotlannista


Seminaarin osallistuivat mm. Salon ympäristönsuojelutoimistosta Markus Kukkonen, hankkeen koordinaattori ja Halikonlahti Green Art-kuraattori Tuula Nikulainen, Veden Taika - teoshankkeen  taiteilija-assistentti kuvanveistäjä Kimmo Ylönen, Turun ympäristötoimen ympäristötarkastaja ja biologi Kimmo Savonen, Salon kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen, Halikonlahti Green Art-kuraattori Georg Dietzler ja limnologi Hans Vogt. Hans piti esitelmän luonnollisista/tekoaltailla kelluvista saarista Suomessa.

Michael Shaw 
 
Päivi Joki-Heiskala

 
Päivin esitelmää altaiden ekologisesta tilasta kuuntelemassa Michael Shaw, Galen Fulford, Georg Dietzler, Kimmo Ylönen, Tuula Nikulainen, Kimmo Savonen, Tapio Järvinen ja Hans Vogt

Michael Shaw esittelee kaupunginpuutarhuri Tapio Järviselle sekä ympäristötoimenjohtaja Pirkko Parangolle kelluvien biopuhdistamojen "hamekangasta"


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti