Veden taika on taiteilija Jackie Brooknerin suunnittelema bioveistos Salossa, joka toteutettiin yhdessä nuorten kanssa. Teos koostuu kelluvista saarista, jotka muodostavat biopuhdistamon sekä vesilintujen habitaatin. Veden taika on ympäristötaideteos ja -TEKO, joka pohjautuu laajaan ekologisen yhteistyöhön ja yhteisötaiteelliseen toteukseen. Taideteko oli osa Halikonlahti Green Art -trilogian Waterways tapahtumaa. Veden Taika blogi esittelee teoksen eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen (2007-2010) sekä teoksen vaikutuksia lammen ekologiaan (2010-) päiväkirjamuodossa.

Teoksen yhteisöllinen toteutus ja tuotanto taiteilija Tuula Nikulainen/Aurinkoinen tulevaisuus ry. Yhteistyökumppanit Liikelaitos Salon Vesi, Salon ympäristötoimi ja Salon Seudun ammattiopisto. Ympäristötaideteos on Salon kaupungin prosenttitaide -hankinta keskus-jätevedenpuhdistamon laajennuksen yhteydessä. Blogin tekstit ja kuvat Tuula Nikulainen, ellei toisin mainita.

25.2.2008

Saariseminaari 25.-28.2. Salon seudun ammattiopistolla ja Salon taidemuseo Veturitallissa

Puhdistava lintusaari -saariseminaari

Salon Seudun ammattiopiston rakentaja-linja rehtorinsa Heimo Kukkosen johdolla lupautuu lähtemään mukaan toteuttamaan ympäristötaideteoksen rakenteita.

Naurulokkien pesäsaari Halikonlahden Angelniemellä

Saariseminaarissa pohdittiin kelluvan biopuhdistamon ja  lintusaaren ekologisia sekä teknisiä vaatimuksia Suomen oloissa sekä suhteutettuna realistisiin tavoitteisiin vedenlaadun parantamiseksi.
Saariseminaarin tuloksena syntyi seuraavanlaisia tavoitteita ja johtopäätelmiä:
- kelluva biopuhdistamo toimii pääasiassa vedenalaisena biofilmireaktorina. Saariin istutettavien kasvien juuristot, sekä saariin ripustettavat vedenalaisten "kuitumekot" tarjoavat mikrobeille runsaasti tarttuma- ja kasvupinta-alaa sekä suojaisan kasvualustan.
- ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta: mikrobit käyttävät haitta-aineita ja ylimääräisiä ravinteita omana ravintonaan.
- kasvien  puhdistava vaikutus on toissijainen tavoite ja myös vaikeampi todentaa. Mahdollisesti myöhemmin tutkimuskohde. Ensimmäisinä vuosina kasvien toivotaan muodostavan humuskerrosta ja vahvan juuripaakun.
- saarien kasvit pääosin siirtoistutetaan. Kasveja voidaan hankkia puutarhalta, mutta siemenet täytyy olla kotoperäisiä.
- valitaan tyypillisiä alueen kosteikkokasveja joiden joukossa on nk. vettä puhdistavia kasveja.
- kasvualustaksi kokeillaan kotimaisia vaihtoehtoja yleisesti käytetylle kookosmatolle, esim pellavaa ja turvetta.
- kelluva biopuhdistamo tarvitsee myös vedenalaisen hapetuksen talvikausiksi. Kesäaikana altaan vesi on (yli-)happirikasta
- lintuasiantuntijoiden mukaan (Kimmo Savonen ja Seppo Sällylä) altailla on aiemmin pesinyt runsas naurulokkikanta, mutta sittemmin lokit ovat hävinneet, samoin tiirat.
- lintusaaren pintarakenteet suunnitellaan houkuttelemaan naurulokkeja palaamaan takaisin altaille.
- linnunpoikaset tarvitsevat varjoa ja sään suojaa. Saarelle tulee olla pienten linnunpoikasten helppo kiivetä vedestä. Saaren pohja karu, sora- ja/tai kalliopintaa jäljittelevä (kevyt-sora?),  lähelle tarvitaan pesien tekomateriaaliksi sopivaa kuollutta kasviainesta.

Galen Fulford ja Michael Shaw Skotlannista


Seminaarin osallistuivat mm. Salon ympäristönsuojelutoimistosta Markus Kukkonen, hankkeen koordinaattori ja Halikonlahti Green Art-kuraattori Tuula Nikulainen, Veden Taika - teoshankkeen  taiteilija-assistentti kuvanveistäjä Kimmo Ylönen, Turun ympäristötoimen ympäristötarkastaja ja biologi Kimmo Savonen, Salon kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen, Halikonlahti Green Art-kuraattori Georg Dietzler ja limnologi Hans Vogt. Hans piti esitelmän luonnollisista/tekoaltailla kelluvista saarista Suomessa.

Michael Shaw 
 
Päivi Joki-Heiskala

 
Päivin esitelmää altaiden ekologisesta tilasta kuuntelemassa Michael Shaw, Galen Fulford, Georg Dietzler, Kimmo Ylönen, Tuula Nikulainen, Kimmo Savonen, Tapio Järvinen ja Hans Vogt

Michael Shaw esittelee kaupunginpuutarhuri Tapio Järviselle sekä ympäristötoimenjohtaja Pirkko Parangolle kelluvien biopuhdistamojen "hamekangasta"


24.2.2008

Puhdistava lintusaari -työryhmä aloittaa työskentelyn

Kelluva bioveistos
Vuoden 2007 Salon vierailun pohjalta Jackie  luonnosteli kelluvan bioveistoksen lintualtaille. Entisen saostusaltaan sedimentti on erittäin saastunutta. Sedimenttiä ei voida liikutella, joten teos ei voi tukeutua pohjaan. Jackie haluaa kelluvan elementin puhdistavan vettä sedimentistä vapautuvista raskasmetalleista. Jackie ehdottaa teoksen toteutuksen yhteistyökumppaniksi Michael Shawia Ecovillage instituutista Skotlannista. Michael valmistaa yhdessä lankonsa Galen Fulfordin kanssa kelluvia veden pienpuhdistamoja.

 Hans Vogt,  Michael Shaw, Päivi Joki-Heiskala ja Tuula Nikulainen taiteilijatalo Majalassa

Kelluvan biopuhdistamon kehitystyö saa tukea tukea Maj ja Tor Nessling säätiöltä.

Halikonlahti Green Art kokoaa ympäristötaideteoksen kelluvan biopuhdistamon suunnittelutyöryhmään paikallisista ympäristöasiantuntijoista: limnologi Hans Vogt ja limnologi Päivi Joki-Heiskala, biologi Kimmo Savonen sekä kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen.

Työryhmä kokoontuu Salon taiteilijatalo Majalassa Helmikuussa 2008:
Kuvassa: Tuula Nikulainen, Päivi Joki-Heiskala, Georg Dietzler, Michael Shaw, Kimmo Savonen, Hans Vogt ja Galen Fulford


Työryhmä  tutustuu Halikonlahden lintupolkuun ja -alueeseen sekä Salon jätevedenpuhdistamon entiseen kolmos-saostusaltaaseen:

Allas on rehevöitynyt, linnut vähentyneet, järviruoko ja osmankäämi valtaavat alaa. Altaiden välissä on kapea kannas ja vanhat patoluukut. Taustalla näkyy Salon jätevedenpuhdistamon punatiilinen rakennus.

Galen Fulford ottaa vesinäytteitä

 
Galen Fulford, Michael Shaw, Kimmo Savonen ja Hans Vogt

Jackien suunnitelmassa on kolme kelluvaa saarta keskellä allasta sen syvimmässä kohdassa (n 1,8m) vastapäätä Halikonlahden Timali-lintutornia. Yksi saarista on Jackien luonnoksessa lintusaari, jossa linnut voisivat munia ja poikaset kehittyä rauhassa suojassa maapedoilta ja ihmisiltä.

Galen ottaa altaalta suunta antavia vesinäytteitä. Päivi Joki-Heiskala tulee tekemään tarkemman veden laadun ja sedimentin tutkimukset sekä aloittamaan säännöllisen kolmosaltaan vedenlaadun tarkkailun.
Lintutornissa Galen Fulford, Tuula Nikulainen, Michael Shaw, Hans Vogt ja Kimmo Savonen (kuva: Georg Dietzler)